RPVWoerden

Reuma patiëntenvereniging Woerden.

RPVWoerden - Reuma patiëntenvereniging Woerden.

Privacy- en cookiebeleid

Reumapatiëntentvereniging Woerden en omgeving

Reumapatiëntentvereniging Woerden en omgeving (verder “RPV Woerden e.o.”), gevestigd aan Veluwemeer 260, 3446JD Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Reumapatiëntentvereniging Woerden en omgeving
Veluwemeer 260
3446 JD Woerden
Tel: 06 – 47 500 840
Website : www.rpvwoerden.nl

Lamber Neuzerling is de Functionaris Gegevensbescherming van RPV Woerden e.o.. Hij is te bereiken via lamber.neuzerling@hotmail.com

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
RPV Woerden e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Rekeningnummer
- Internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sabrina.rpvwoerden@sljim.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RPV Woerden e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en een verjaardagskaart
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (georganiseerde activiteiten) uit te kunnen voeren
- Facturering van de activiteiten en door de Activiteiten en Sportvereniging Bredius Woerden (ASVB)

4. Geautomatiseerde besluitvorming
RPV Woerden e.o. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RPV Woerden e.o.) tussen zit. RPV Woerden e.o. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
- WordPress; Op deze website delen we foto’s met de leden die gemaakt zijn tijdens de georganiseerde activiteiten door de RPV Woerden e.o. Per activiteit worden de deelnemers gevraagd of zij bezwaar hebben om de foto’s te publiceren op de website van RPV Woerden e.o.
- Microsoft Office 365; In deze applicatie wordt de ledenlijst bijgehouden met gegevens zoals weergegeven in hoofdstuk 1.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RPV Woerden e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens zoals genoemd in hoofdstuk 1:
Zolang u lid bent bewaren wij uw gegevens. Als u zich uitschrijft als lid, dan bewaren wij uw gegevens tot en met januari van het volgend kalenderjaar. Daarna worden uw gegevens verwijderd.
Uw gegevens met betrekking tot “Internetbrowser en apparaat type” worden door onze onderaannemer automatisch verzameld. De RPV Woerden e.o. kan deze gegevens niet uitschakelen en zal deze gegevens ook niet gebruiken voor haar activiteiten.

RPV Woerden e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RPV Woerden e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RPV Woerden e.o. gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RPV Woerden e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sabrina.rpvwoerden@sljim.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RPV Woerden e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RPV Woerden e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sabrina.rpvwoerden@sljim.com.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Deze website maakt gebruik van cookies.
Ok