RPVWoerden

Reuma patiëntenvereniging Woerden.

RPVWoerden - Reuma patiëntenvereniging Woerden.

uitnodiging Informatie-avond Wereld Reuma Dag Woerden 12 oktober

Vermoeidheid bij reuma: van inzicht naar aanpak

Komt u ook naar de informatie-avond?
Tijdens deze informatie-avond gaan we in op het onderwerp vermoeidheid. Veel patiënten met een reumatische aandoening
ervaren vermoeidheid. Oorzaken van vermoeidheid zijn divers. Het kan samenhangen met ziekte-activiteit van de
reumatische aandoening, maar veel vaker lijken psychologische- of leefstijlfactoren een rol te spelen. Vermoeidheid heeft
een enorme invloed op (de kwaliteit van) het dagelijks leven. Door inzicht te krijgen in gedrag en gedachten, die de vermoeidheid
in standhouden kan worden gewerkt aan de aanpak van vermoeidheid.
Met o.a. sprekers als:

17.00 Welkomstwoord door dr. W. Noort-van der Laan, reumatoloog
17.10 Patiëntervaring: “Altijd moe” volgt
17.15 Presentatie: ‘Vermoeidheid bij reuma is niet altijd vermoeidheid door reuma’ door drs. C.A.M. van Vliet, reumatoloog
17.45 Pauze inclusief buffet
18.30 Presentatie: ‘Resultaten groepsbehandeling voor vermoeidheid bij syndroom van Sjögren’ door prof. dr. R. Geenen,
hoogleraar psychosociale aspecten van reumatische aandoeningen
19.00 Presentatie: ‘Behandeling vermoeidheid’ door Medinello
19.30 Patiëntervaring: ‘Heeft de behandeling gewerkt?’
19.40 Afsluiting door dr. W. Noort-van der Laan, reumatoloog
19.45 Borrel

Donderdag 12 oktober | 16:30 uur tot circa 20:00 uur |
Concordia Zalen, Kerkplein 7 in Woerden

Iedereeen is van harte welkom. Deelname is kosteloos.
wel graag aanmelden via : w.stolker@maartenskliniek.nl

Meer weten? Bel dan met 0348-427800 of kijk op
www.maartenskliniek.nl/zorgindebuurt
www.rpvwoerden.nl tel 0655846076

Symposium zaterdag 7 oktober te Utrecht

Het thema van Wereld Reumadag is dit jaar “Don’t delay connect today”.

In het kader hiervan organiseren de Reumapatiëntenverenigingen van Midden-Nederland, het Reumanetwerk Utrecht en de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland

een symposium onder de titel:

” Samen komen we verder” “vroege diagnose en complicaties”

Wij zijn zeer verheugd met onze sprekers als o.a. Prof. dr. M.T. Nurmohamed reumatoloog, psycholoog Steven de Kort, oefentherapeut mensendieck en psychosomatisch oefentherapeut Ine Bakker, fysiotherapeut René Zegers , verpleegkundig specialist Thea Zijlstra Msc en een reumatoloog uit Utrecht.

Wanneer: zaterdag 7 oktober 2017

Locatie: Aristo Zalencentrum , Brennerbaan 150 , 3524 BN Utrecht (Lunetten)

Zowel per auto (volop gratis parkeerruimte) als per trein /bus makkelijk bereikbaar.

De locatie is rolstoel toegankelijk.

Tijd: 10.00u tot uiterlijk 16.00u

Voor deze dag incl. koffie/thee/ soft drinks en lunch zijn de kosten :

Bij inschrijving voor 8 september voor leden van een RPV en van RZN € 7,50

niet leden/intro € 10,00

Bij inschrijving na 8 september voor leden van een RPV en van RZN € 10,00

niet leden/intro € 12,50

In verband met de organisatie dient u zich vooraf aan te melden en te betalen. Hierna bent u definitief ingeschreven voor het symposium.

Aanmelden kan via email: symposium7oktober@gmail.com

of telefonisch:

030 2883452 Marielouise Frediani-Bolwerk of 035 6010185 Diana Lewinski

Heeft u nog vragen? Bel gerust.

De bijdrage voor deze dag mag u overmaken naar :

NL 70 INGB 0003 8987 42 t.n.v. M. Frediani-Bolwerk

o.v.v. 7 oktober, uw naam, functie en waarbij u bent aangesloten

12 September Reumainformatieavond

Op dinsdag 12 september is er weer een reuma informatie avond, er wordt een lezing gegeven over orthopedische schoenen en zolen en wat dit kan brengen voor reumapatiënten , door Jeroen Graas, van Graas Orthopedische schoentechniek Woerden.
Hem kennende zal hij zeer enthousiast vertellen over het mooie vak dat hij heeft.

Aanvang 20.00 uur
Locatie: Brediushonk Kievitstraat 40 te Woerden
Toegang is gratis voor leden en belangstellenden

Deze website maakt gebruik van cookies.
Ok